Elektromechanický separačný vodomer s veľkým priemerom