Koncepcia a certifikácia

Guilin Yingzhong Building Materials Trading Co., Ltd. prešla certifikáciou systému manažérstva kvality IS09001, certifikáciou systému environmentálneho manažérstva IS014001 a certifikáciou systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO45001 s koncepciou „najskôr technológia, najskôr kvalita, najskôr riadenie a bezpečnosť najprv".Bol zavedený súbor štandardných a kompletných systémov riadenia ISO, aby sa zabezpečil prísny procesný tok, prísna kontrola kvality a štandardizácia podnikového manažmentu.

cer01
cer02
cer03