Uzáver s veľkým priemerom

 • Uzáver s veľkým priemerom

  Uzáver s veľkým priemerom

  Skúšobný tlak:

  Plášť 1,5 × PN MPa

  Tesnenie 1,1 × PN MPa

  Správna teplota:

  Mäkké tesnenie ≤ 80 ℃
  Tvrdé tesnenie ≤ 400 ℃

  Použiteľné médium: voda, olej, vzduch, slabé korozívne médium atď.

  Menovitý priemer: 50 mm ~ 5300 mm

  Menovitý tlak: 0,25MPa~2,5MPa